Danh sách trúng thưởng chương trình nạp tiền ngay trúng xe VinFast MobiFone

Mobifone Dịch vụ 16/04/2019

Danh sách trúng thưởng chương trình nạp tiền ngay trúng xe VinFast của MobiFone đã có. Hãy cùng MobiFone3g.net.vn cập nhật xem bạn có nằm trong danh sách thuê bao may mắn được tham gia chương trình không nhé. Rất nhiều thuê bao sẽ bất ngờ vì mình được trúng thưởng.

Danh sách trúng thưởng chương trình nạp tiền ngay trúng xe hay MobiFone

1. Giải Kim cương

Giá trị giải thưởng: Xe ô tô Vinfast SA2.0 hoặc tiền mặt tương đương 1.818.000.000 đồng

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Công ty

09059667xx

000856095

3

» Xem lại: Chi tiết chương trình khuyến mãi nạp tiền ngay trúng xe hay để biết cách xác định trúng thưởng

khuyen mai mobifone

Trúng quà cực lớn cùng MobiFone

2. Giải Vàng

  • Giá trị giải thưởng:Xe máy điện Vinfast dòng xe sử dụng Pin Lithium hoặc tiền mặt tương đương 35.000.000 đồng
  • Số lượng: 20

Đợt 1

STT

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Công ty

1

09096581xx

042595139

2

2

09052125xx

023809596

3

3

07637913xx

014441478

7

4

09358503xx

003829534

7

5

09081623xx

038402392

8

6

09397304xx

007929686

8

7

08982264xx

014798951

8

8

09040653xx

033767910

9

9

09097099xx

036253702

9

10

09076877xx

018270323

9

11

09066202xx

072352014

2

12

09066061xx

073140007

2

13

09039744xx

065796748

2

14

07039774xx

052812985

2

15

07942131xx

059036487

2

16

09083251xx

050149343

2

17

09014103xx

060156429

2

18

07875704xx

048762291

7

19

07834404xx

058871422

8

20

09033249xx

071271432

9

Đợt 2

STT

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Công ty

1

09066202xx

072352014

2

2

09066061xx

073140007

2

3

09039744xx

065796748

2

4

07039774xx

052812985

2

5

07942131xx

059036487

2

6

09083251xx

050149343

2

7

09014103xx

060156429

2

8

07875704xx

048762291

7

9

07834404xx

058871422

8

10

09033249xx

071271432

9

3. Giải Bạc

Giá trị giải thưởng: Điện thoại Samsung J4+ hoặc Tiền mặt tương đương 3.490.000 đồng

Số lượng : 200

Đợt 1

STT

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Công ty

1

08993422xx

027937920

1

2

07961853xx

030727551

3

09383919xx

033910492

4

08993019xx

042997820

5

07892610xx

000689098

6

07948843xx

011311592

7

07873251xx

021953535

8

09098040xx

025849257

2

9

07070497xx

030931600

10

09388836xx

033102159

11

09098760xx

035206623

12

09079549xx

035919809

13

09046402xx

036399168

14

09037664xx

037427055

15

07924072xx

039067229

16

09063554xx

039990390

17

09036557xx

040178849

18

09084543xx

040795034

19

09077071xx

042108047

20

09038390xx

001953841

21

09012674xx

001993743

22

09096815xx

002128300

23

09031074xx

003337485

24

09333339xx

003827188

25

09063515xx

005081216

26

09030308xx

010373803

27

09078745xx

010950416

28

09093996xx

014749363

29

09314468xx

015463833

30

07693802xx

016631521

31

09326049xx

017114191

32

09083734xx

018099476

33

09088997xx

018875490

34

09386744xx

019114849

35

09037192xx

019410075

36

07033394xx

021043197

37

08989347xx

022629478

38

09034549xx

024110089

39

09049479xx

030709478

3

40

09355512xx

036180681

41

07966307xx

038166555

42

09349263xx

040736542

43

09057640xx

004887635

44

09356783xx

008240448

45

08998826xx

012339677

46

07951195xx

034264465

4

47

09029956xx

035152101

48

09062234xx

012417553

49

07882100xx

028351981

5

50

07623123xx

029062429

51

09043457xx

034468803

52

09044504xx

042463740

53

07683511xx

000137537

54

07041907xx

003359194

55

09366536xx

006691558

56

09366677xx

010919940

57

07941217xx

011135469

58

09025759xx

036881747

6

59

09065412xx

014335703

6

60

07027036xx

003319108

7

61

09056911xx

003688540

62

09358047xx

007581403

63

07696071xx

009368331

64

07080302xx

025001026

65

07857719xx

025762943

8

66

07870582xx

027730184

67

09337926xx

028377821

68

09372042xx

029954755

69

09044051xx

031794421

70

09327563xx

033665968

71

07927828xx

036408777

72

09336265xx

036484898

73

07077526xx

040593377

74

09098362xx

000610988

75

09081522xx

012943317

76

09375161xx

016295628

77

07693466xx

018946808

78

09030390xx

019758361

79

09027885xx

021364830

80

09387205xx

021864624

81

09081480xx

024141422

82

09078860xx

025561079

83

09311007xx

028240042

9

84

07829039xx

029776707

85

07628239xx

031177883

86

09074889xx

031476438

87

09031095xx

032058780

88

09366262xx

039057842

89

09393199xx

000564697

90

09390457xx

000599068

91

09396460xx

008114170

92

09078267xx

008330114

93

09079848xx

011056834

94

09033609xx

014150041

95

09398939xx

019113528

96

09072305xx

023069137

97

07077246xx

023667670

98

09078546xx

024024535

99

09098518xx

025009342

100

09396548xx

025622425

Đợt 2

STT

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Công ty

1

7772844xx

051702535

1

2

7948162xx

048044570

3

9062212xx

073361815

4

8980693xx

072842117

5

9362414xx

058889116

6

9382718xx

050515303

2

7

9071408xx

051399083

8

9024151xx

051497374

9

9063919xx

051518008

10

7990145xx

056114496

11

9074896xx

049965319

12

9399116xx

053711490

13

9026228xx

048400383

14

7865005xx

045484591

15

9069657xx

044444750

16

9318547xx

044687300

17

7737832xx

071688249

18

9068614xx

071749193

19

9312196xx

072174584

20

9323292xx

072216125

21

7644422xx

072371057

22

9336475xx

069609335

23

9056686xx

069132239

24

9086811xx

065698401

25

7798875xx

065890050

26

9339937xx

066237142

27

9013543xx

066260871

28

7757775xx

067027067

29

9092773xx

064508672

30

9334414xx

061292915

31

9396473xx

061344779

32

9359136xx

061619982

33

9336640xx

059671122

34

9376842xx

060616960

35

8994947xx

052918392

36

9039200xx

052997242

37

9080225xx

053103023

38

9097032xx

053131781

39

9089775xx

053422017

40

7996766xx

058540978

41

9325649xx

056036914

3

42

7636470xx

046651136

43

9387597xx

045423647

44

9050755xx

046574321

45

7067819xx

069528234

46

9091481xx

069954402

47

7061220xx

071437443

48

9325420xx

062034748

49

7936994xx

057871785

50

9366428xx

055963161

5

51

7952611xx

046674652

52

9364843xx

046197108

53

7049553xx

069991495

54

7871878xx

059690484

55

9050592xx

052260446

56

7945096xx

048187231

6

57

9341070xx

069342729

58

9356577xx

066353646

59

7827302xx

050386032

7

60

9320887xx

048172264

61

9056567xx

044105344

62

8998079xx

064050200

63

9094482xx

055509532

8

64

9361914xx

049402762

65

7796757xx

046620186

66

7973492xx

047926476

67

7862741xx

048111342

68

7799731xx

045693710

69

7726098xx

045734526

70

7726262xx

045772068

71

9312218xx

043742527

72

9362725xx

069899519

73

8989196xx

070133128

74

9330998xx

066797984

75

7787312xx

068298159

76

9039181xx

066014012

77

7845184xx

064204191

78

7845155xx

067497833

79

9312100xx

062698861

80

9349349xx

063261417

81

7954363xx

063482943

82

9031374xx

062060371

83

9091941xx

060000458

84

9338989xx

060187317

85

9355471xx

060351421

86

9072045xx

060678998

87

9029713xx

052592104

88

9323958xx

052733825

89

9375196xx

059096177

90

9086531xx

058525216

91

9398394xx

058550838

9

92

7065315xx

056064351

93

7063170xx

044174220

94

9398300xx

067640826

95

7668838xx

063031926

96

7996666xx

063573168

97

8996836xx

053520288

98

7777211xx

061829958

99

9399903xx

062373564

100

7065686xx

058439520

4. Giải Đồng
  • Giá trị giải thưởng: 500.000 đồng vào tài khoản nội mạng KM1T (Thuê bao trả trước) và KM99T (Thuê bao trả sau)
  • Số lượng: 1000 giải

Chúc các bạn sẽ nhận được quà tặng từ chương trình khuyến mãi MobiFone nạp tiền ngay trúng xe hay MobiFone