Danh sách trúng thưởng chương trình Dự sinh nhật- Nhận quà chất MobiFone

Mobifone Dịch vụ 27/06/2019

Danh sách trúng thưởng chương trình Dự sinh nhật – Nhận quà chất MobiFone đã được cập nhật. Rất nhiều khách hàng may mắn trúng quà khủng từ MobiFone. Xem ngay chi tiết danh sách bên dưới để biết bạn có được nhận thưởng không nhé!

danh sach trung thuong du sinh nhat nhan qua chat

Cập nhật nhanh danh sách trúng thưởng MobiFone

Danh sách trúng thưởng chương trình Dự sinh nhật- Nhận quà chất MobiFone

1. Giải thưởng chung cuộc

01 giải: 26 lượng vàng SJC 9999

Giải chung cuộc là 26 lượng vàng SJC 9999) đã thuộc về khách hàng:

Tên giải thưởng

Số thuê bao

Mã dự thưởng

Giải chung cuộc

9349653xx

078541517

2.Giải nhất tuần:

260 giải, mỗi giải là Điện thoại iPhone X 64 GB trị giá 27.632.000 đồng đã thuộc về các khách hàng sau:

Stt

Chi nhánh

Tuần

Giải thưởng

Số Thuê bao

Mã dự thưởng

1

Hà Nội

1

Giải nhất

9059705xx

25314069

2

Hà Nội

1

Giải nhất

9384941xx

878681

3

Hà Nội

1

Giải nhất

9045923xx

4056076

4

Hà Nội

1

Giải nhất

9020967xx

2443615

5

Hà Nội

2

Giải nhất

9045521xx

69505838

6

Hà Nội

2

Giải nhất

9360566xx

71753889

7

Hà Nội

2

Giải nhất

9346552xx

71669243

8

Hà Nội

2

Giải nhất

7057996xx

53918351

9

Hà Nội

3

Giải nhất

9351011xx

99095523

10

Hà Nội

3

Giải nhất

7732504xx

128457766

11

Hà Nội

3

Giải nhất

9062788xx

126008492

12

Hà Nội

3

Giải nhất

9344823xx

109991758

13

Hà Nội

4

Giải nhất

9045434xx

134918324

14

Hà Nội

4

Giải nhất

9345385xx

168639201

15

Hà Nội

4

Giải nhất

9048156xx

167522001

16

Hà Nội

4

Giải nhất

9346810xx

161559018

17

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

9352956xx

36403465

18

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

9318649xx

32975497

19

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

9087694xx

35097840

20

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

9338968xx

28333602

21

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

9382985xx

13927019

22

Hồ Chí Minh 1

1

Giải nhất

7866465xx

1125020

23

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

9380832xx

33325965

24

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

9037595xx

27659424

25

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

9025606xx

1761246

26

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

9341695xx

9900293

27

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

7728755xx

7544522

28

Hồ Chí Minh 2

1

Giải nhất

9030294xx

24503475

29

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

7888262xx

60446374

30

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

9318337xx

50196491

31

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

9389451xx

64626888

32

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

9320830xx

81660288

33

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

9320690xx

77248783

34

Hồ Chí Minh 1

2

Giải nhất

9373104xx

47850575

35

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

9025719xx

67747641

36

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

8997575xx

44146959

37

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

9018011xx

59569553

38

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

7822983xx

51059378

39

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

9088157xx

44340680

40

Hồ Chí Minh 2

2

Giải nhất

9320495xx

82642720

41

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9037643xx

113907999

42

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9338699xx

94949457

43

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9067963xx

130381471

44

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9354429xx

92641495

45

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9380208xx

97336157

46

Hồ Chí Minh 1

3

Giải nhất

9339816xx

99310323

47

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

9386320xx

123510894

48

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

9373131xx

98078378

49

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

9397765xx

117627157

50

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

9311537xx

107211445

51

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

7023056xx

97529977

52

Hồ Chí Minh 2

3

Giải nhất

9322759xx

109388245

53

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

9315179xx

139447024

54

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

7785662xx

155485247

55

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

7790132xx

154045315

56

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

9087720xx

168488020

57

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

9378457xx

153940021

58

Hồ Chí Minh 1

4

Giải nhất

9025052xx

143490264

59

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

9365564xx

161061895

60

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

9063243xx

144102780

61

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

9081146xx

161199696

62

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

9094704xx

142292932

63

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

7852703xx

151484822

64

Hồ Chí Minh 2

4

Giải nhất

7738138xx

152426858

65

Quảng Trị

1

Giải nhất

9055320xx

010170991

66

Thừa Thiên Huế

1

Giải nhất

7955276xx

031378431

67

Đà Nẵng 1

1

Giải nhất

7988770xx

021013825

68

Đà Nẵng 2

1

Giải nhất

9325449xx

004033745

69

Quảng Nam

1

Giải nhất

9023774xx

026332993

70

Quảng Ngãi

1

Giải nhất

9052568xx

036996095

71

Bình Định

1

Giải nhất

9325812xx

022533165

72

Phú Yên

1

Giải nhất

9363714xx

043193543

73

Quảng Trị

2

Giải nhất

9057289xx

052100635

74

Thừa Thiên Huế

2

Giải nhất

7894263xx

060949392

75

Đà Nẵng 1

2

Giải nhất

9345192xx

058940129

76

Đà Nẵng 2

2

Giải nhất

9050526xx

057138509

77

Quảng Nam

2

Giải nhất

7035322xx

051461876

78

Quảng Ngãi

2

Giải nhất

7744631xx

053004416

79

Bình Định

2

Giải nhất

9050806xx

064441285

80

Phú Yên

2

Giải nhất

9071131xx

047339437

81

Quảng Trị

3

Giải nhất

8998726xx

113164397

82

Thừa Thiên Huế

3

Giải nhất

9351418xx

115764184

83

Đà Nẵng 1

3

Giải nhất

9377795xx

120058227

84

Đà Nẵng 2

3

Giải nhất

9057059xx

103361155

85

Quảng Nam

3

Giải nhất

9064424xx

107248865

86

Quảng Ngãi

3

Giải nhất

8981971xx

110143972

87

Bình Định

3

Giải nhất

9072988xx

121355534

88

Phú Yên

3

Giải nhất

9054297xx

113100746

89

Quảng Trị

4

Giải nhất

9051586xx

153362323

90

Thừa Thiên Huế

4

Giải nhất

9353929xx

144112825

91

Đà Nẵng 1

4

Giải nhất

9325591xx

147886683

92

Đà Nẵng 2

4

Giải nhất

9064740xx

134771201

93

Quảng Nam

4

Giải nhất

9055252xx

165088447

94

Quảng Ngãi

4

Giải nhất

9347480xx

159442274

95

Bình Định

4

Giải nhất

9350763xx

160797317

96

Phú Yên

4

Giải nhất

9056633xx

145325593

97

Nam Định

1

Giải nhất

9048448xx

43081691

98

Hà Nam, Ninh Bình

1

Giải nhất

9061594xx

40451287

99

Vĩnh Phúc, Phú Thọ

1

Giải nhất

9049244xx

38488714

100

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

1

Giải nhất

9393191xx

7765343

101

Nam Định

2

Giải nhất

8998376xx

82294923

102

Hà Nam, Ninh Bình

2

Giải nhất

7793049xx

77282554

103

Vĩnh Phúc, Phú Thọ

2

Giải nhất

9061781xx

59130376

104

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

2

Giải nhất

7891615xx

77567411

105

Nam Định

3

Giải nhất

9061451xx

111149397

106

Hà Nam, Ninh Bình

3

Giải nhất

7880849xx

115535440

107

Vĩnh Phúc, Phú Thọ

3

Giải nhất

7880706xx

123631830

108

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

3

Giải nhất

9049035xx

124716049

109

Nam Định

4

Giải nhất

9356728xx

157782644

110

Hà Nam, Ninh Bình

4

Giải nhất

9316656xx

144678064

111

Vĩnh Phúc, Phú Thọ

4

Giải nhất

7978666xx

171231577

112

Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu

4

Giải nhất

7020150xx

135828412

113

Hải Phòng

1

Giải nhất

9044182xx

29425659

114

Quảng Ninh

1

Giải nhất

9369281xx

26782058

115

Hải Dương

1

Giải nhất

9342357xx

12150308

116

Thái Bình

1

Giải nhất

9028085xx

34035239

117

Bắc Ninh

1

Giải nhất

9342426xx

17101465

118

Hưng Yên

1

Giải nhất

9369269xx

17086050

119

Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

1

Giải nhất

9048282xx

26100774

120

Hải Phòng

2

Giải nhất

9368983xx

67610437

121

Quảng Ninh

2

Giải nhất

7963834xx

54302806

122

Hải Dương

2

Giải nhất

9025880xx

83916028

123

Thái Bình

2

Giải nhất

7992828xx

51868622

124

Bắc Ninh

2

Giải nhất

9062139xx

68032056

125

Hưng Yên

2

Giải nhất

9342832xx

55689794

126

Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

2

Giải nhất

7964556xx

61105912

127

Hải Phòng

3

Giải nhất

7820995xx

126464300

128

Quảng Ninh

3

Giải nhất

7892926xx

131360007

129

Hải Dương

3

Giải nhất

8961134xx

100643695

130

Thái Bình

3

Giải nhất

9042463xx

130390205

131

Bắc Ninh

3

Giải nhất

9343050xx

108435296

132

Hưng Yên

3

Giải nhất

9365551xx

123963420

133

Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

3

Giải nhất

8992924xx

112563291

134

Hải Phòng

4

Giải nhất

9341158xx

164088277

135

Quảng Ninh

4

Giải nhất

9043104xx

170260001

136

Hải Dương

4

Giải nhất

9060483xx

145236139

137

Thái Bình

4

Giải nhất

8990911xx

170882590

138

Bắc Ninh

4

Giải nhất

9366558xx

170179170

139

Hưng Yên

4

Giải nhất

9368499xx

135289772

140

Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

4

Giải nhất

9047475xx

165254956

141

Hà Tĩnh

1

Giải nhất

9043513xx

913205

142

Nghệ An

1

Giải nhất

9323387xx

12061362

143

Quảng Bình

1

Giải nhất

7785602xx

33152850

144

Thanh Hóa

1

Giải nhất

7059159xx

36263919

145

Hà Tĩnh

2

Giải nhất

9032660xx

64841663

146

Nghệ An

2

Giải nhất

9324735xx

65644659

147

Quảng Bình

2

Giải nhất

9347377xx

74662672

148

Thanh Hóa

2

Giải nhất

7059156xx

77266333

149

Hà Tĩnh

3

Giải nhất

9313843xx

125184468

150

Nghệ An

3

Giải nhất

7631963xx

111400015

151

Quảng Bình

3

Giải nhất

7661739xx

109008583

152

Thanh Hóa

3

Giải nhất

9065669xx

90369325

153

Hà Tĩnh

4

Giải nhất

7726696xx

141222064

154

Nghệ An

4

Giải nhất

9361095xx

171607950

155

Quảng Bình

4

Giải nhất

9065954xx

165275125

156

Thanh Hóa

4

Giải nhất

9382790xx

140807161

157

Gia Lai

1

Giải nhất

9052281xx

852780

158

Khánh Hòa

1

Giải nhất

9082210xx

10349410

159

Kon Tum

1

Giải nhất

7061511xx

42247463

160

Đắk Lắk

1

Giải nhất

9347170xx

40088450

161

Đắk Nông

1

Giải nhất

9358278xx

32370495

162

Gia Lai

2

Giải nhất

9070151xx

83038711

163

Khánh Hòa

2

Giải nhất

7725010xx

56725409

164

Kon Tum

2

Giải nhất

9053646xx

57247345

165

Đắk Lắk

2

Giải nhất

9099975xx

71505174

166

Đắk Nông

2

Giải nhất

7027956xx

51418451

167

Gia Lai

3

Giải nhất

7694360xx

118517466

168

Khánh Hòa

3

Giải nhất

9359079xx

127160184

169

Kon Tum

3

Giải nhất

7775023xx

101732969

170

Đắk Lắk

3

Giải nhất

9050773xx

125057386

171

Đắk Nông

3

Giải nhất

7724392xx

126708506

172

Gia Lai

4

Giải nhất

9052103xx

132527976

173

Khánh Hòa

4

Giải nhất

9035575xx

166375108

174

Kon Tum

4

Giải nhất

7936821xx

132922295

175

Đắk Lắk

4

Giải nhất

9338063xx

133721328

176

Đắk Nông

4

Giải nhất

9055587xx

132921232

177

Bình Dương

1

Giải nhất

7629581xx

25734247

178

Bình Phước

1

Giải nhất

9376063xx

34638654

179

Bình Thuận

1

Giải nhất

9334810xx

11734309

180

Đồng Nai

1

Giải nhất

9372330xx

12018798

181

Lâm Đồng

1

Giải nhất

7985059xx

7713034

182

Long An

1

Giải nhất

7928339xx

18642905

183

Ninh Thuận

1

Giải nhất

9333883xx

13193877

184

Tây Ninh

1

Giải nhất

9337207xx

4947551

185

Vũng Tàu

1

Giải nhất

7934329xx

25530812

186

Bình Dương

2

Giải nhất

9378803xx

82458709

187

Bình Phước

2

Giải nhất

9085857xx

71210659

188

Bình Thuận

2

Giải nhất

9084267xx

57960067

189

Đồng Nai

2

Giải nhất

9374437xx

76928532

190

Lâm Đồng

2

Giải nhất

9090073xx

77562404

191

Long An

2

Giải nhất

9354922xx

46718682

192

Ninh Thuận

2

Giải nhất

7022527xx

64137592

193

Tây Ninh

2

Giải nhất

9371313xx

83607041

194

Vũng Tàu

2

Giải nhất

9320370xx

84647239

195

Bình Dương

3

Giải nhất

8986865xx

129442706

196

Bình Phước

3

Giải nhất

8987838xx

102296505

197

Bình Thuận

3

Giải nhất

9088679xx

115287067

198

Đồng Nai

3

Giải nhất

9091855xx

95744024

199

Lâm Đồng

3

Giải nhất

9332933xx

114124859

200

Long An

3

Giải nhất

9327140xx

110252984

201

Ninh Thuận

3

Giải nhất

9033208xx

129805768

202

Tây Ninh

3

Giải nhất

9075407xx

94393985

203

Vũng Tàu

3

Giải nhất

9076138xx

126478835

204

Bình Dương

4

Giải nhất

9023345xx

166864561

205

Bình Phước

4

Giải nhất

9330861xx

135642010

206

Bình Thuận

4

Giải nhất

7743309xx

137434909

207

Đồng Nai

4

Giải nhất

7927635xx

153417564

208

Lâm Đồng

4

Giải nhất

7721894xx

142968855

209

Long An

4

Giải nhất

8984392xx

157218335

210

Ninh Thuận

4

Giải nhất

9383147xx

159786928

211

Tây Ninh

4

Giải nhất

9332796xx

147902972

212

Vũng Tàu

4

Giải nhất

9093356xx

149553199

213

An Giang

1

Giải nhất

7668453xx

18331622

214

Bạc Liêu

1

Giải nhất

9340816xx

39332015

215

Bến Tre

1

Giải nhất

7887063xx

14834337

216

Cà Mau

1

Giải nhất

7721600xx

37644435

217

Cần Thơ

1

Giải nhất

9093112xx

3230597

218

Đồng Tháp

1

Giải nhất

9062450xx

14381885

219

Hậu Giang

1

Giải nhất

9042466xx

24526552

220

Kiên Giang

1

Giải nhất

9393929xx

34488556

221

Sóc Trăng

1

Giải nhất

7632933xx

13374919

222

Tiền Giang

1

Giải nhất

9010760xx

31710065

223

Trà Vinh

1

Giải nhất

7920170xx

12732875

224

Vĩnh Long

1

Giải nhất

7033841xx

10833734

225

An Giang

2

Giải nhất

7765241xx

73130803

226

Bạc Liêu

2

Giải nhất

7869741xx

85940181

227

Bến Tre

2

Giải nhất

9077533xx

48057270

228

Cà Mau

2

Giải nhất

7879237xx

83460193

229

Cần Thơ

2

Giải nhất

9398425xx

59090427

230

Đồng Tháp

2

Giải nhất

7789423xx

80331267

231

Hậu Giang

2

Giải nhất

9072469xx

81951761

232

Kiên Giang

2

Giải nhất

9087757xx

57772920

233

Sóc Trăng

2

Giải nhất

9399385xx

64981247

234

Tiền Giang

2

Giải nhất

7969729xx

55238053

235

Trà Vinh

2

Giải nhất

9371765xx

81841517

236

Vĩnh Long

2

Giải nhất

7675126xx

56430108

237

An Giang

3

Giải nhất

9394398xx

88140363

238

Bạc Liêu

3

Giải nhất

7935003xx

97426776

239

Bến Tre

3

Giải nhất

9363489xx

110128075

240

Cà Mau

3

Giải nhất

9022789xx

113022265

241

Cần Thơ

3

Giải nhất

7639342xx

90789144

242

Đồng Tháp

3

Giải nhất

8990177xx

118768171

243

Hậu Giang

3

Giải nhất

9089173xx

110228239

244

Kiên Giang

3

Giải nhất

9327165xx

100304166

245

Sóc Trăng

3

Giải nhất

9073578xx

108987347

246

Tiền Giang

3

Giải nhất

9322550xx

119083276

247

Trà Vinh

3

Giải nhất

9310556xx

123380269

248

Vĩnh Long

3

Giải nhất

9092094xx

106959872

249

An Giang

4

Giải nhất

9029837xx

135974016

250

Bạc Liêu

4

Giải nhất

9038018xx

165938111

251

Bến Tre

4

Giải nhất

7683524xx

149546281

252

Cà Mau

4

Giải nhất

7838168xx

155238106

253

Cần Thơ

4

Giải nhất

9388607xx

145628590

254

Đồng Tháp

4

Giải nhất

7632845xx

141529887

255

Hậu Giang

4

Giải nhất

9328565xx

138566647

256

Kiên Giang

4

Giải nhất

8989917xx

159447810

257

Sóc Trăng

4

Giải nhất

7943542xx

150805194

258

Tiền Giang

4

Giải nhất

7920868xx

152776069

259

Trà Vinh

4

Giải nhất

9393679xx

132821709

260

Vĩnh Long

4

Giải nhất

9021186xx

164559617

3.Giải nhì tuần

2.600 giải, mỗi giải là 500.000 đồng cộng vào tài khoản nội mạng KM1T (Thuê bao trả trước) và KM99T (Thuê bao trả sau), thời hạn sử dụng 30 ngày.

MobiFone sẽ  tiến hành gửi tin thông báo cộng tiền vào tài khoản trúng thưởng

4. Giải ba tuần:

26.000 giải, mỗi giải là 50.000 đồng cộng vào tài khoản nội mạng KM1T (Thuê bao trả trước) và KM99T (Thuê bao trả sau), thời hạn sử dụng 30 ngày. MobiFone sẽ nhắn tin thông báo và cộng tiền vào tài khoản cho các khách hàng trúng thưởng.

Chúc các bạn may mắn nhận là một trong những khách hàng thuộc danh sách trúng thưởng chương trình Dự sinh nhật – Nhận quà chất MobiFone.