Danh sách gói


Gói cước ED50
 • Giá cước: 50.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước C120
 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 120 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước HD90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước D30
 • Giá cước: 30.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày

Gói cước 24G
 • Giá cước: 99.000đ
 • Data tốc độ cao: 90 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước 21G
 • Giá cước: 59.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước DIP79
 • Giá cước: 79.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước TS4G
 • Giá cước: 99.000đ
 • Data tốc độ cao: 90 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày