Danh sách gói


Gói cước NA90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước NA70
 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước D15
 • Giá cước: 15.000đ
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 3 ngày
Gói cước D30
 • Giá cước: 30.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày

Gói cước KC90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước KC120
 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 45 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước KC150
 • Giá cước: 150.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước CD
 • Giá cước: 10.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 1 ngày