Danh sách gói


Gói cước D30
 • Giá cước: 30.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày
Gói cước C120
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày
 • Data tốc độ cao: 120 GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
Gói cước C120T
 • Giá cước: 120.000đ/30 ngày
 • Data tốc độ cao: 180 GB
 • Ưu đãi gọi: Miễn phí gọi từ phút thứ 2
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
Gói cước HD90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói cước 24G
 • Giá cước: 99.000đ
 • Data tốc độ cao: 150 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước ED60
 • Giá cước: 60.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước FD60
 • Giá cước: 60.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước 21G
 • Giá cước: 59.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày