Danh sách gói


Gói cước D30
 • Giá cước: 30.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày
Gói cước TK135
 • Giá cước: 135.000đ
 • Data tốc độ cao: 210 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước PT70
 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước PT90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 45 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói KC120
 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 45 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước MXH100
 • Giá cước: 100.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Tiện ích: miễn phí Youtube, Facebook, TikTok
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước KC90
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Đánh giá gói TK159 Mobi 6GB, Miễn phí gọi sử dụng mạnh không?
 • Giá cước: 159.000đ
 • Data tốc độ cao: 180 GB
 • Ưu đãi gọi: miễn phí gọi nội mạng
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày