Danh sách gói


Gói cước C120 MobiFone
 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 120 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói HD90 MobiFone
 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói D30 của MobiFone
 • Giá cước: 30.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 7 ngày
Gói HD70 MobiFone
 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Ngưng kết nối
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói 21G MobiFone
 • Giá cước: 59.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói 24G của MobiFone
 • Giá cước: 99.000đ
 • Data tốc độ cao: 90 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói cước TS4G MobiFone
 • Giá cước: 99.000đ
 • Data tốc độ cao: 90 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày
Gói DIP79 MobiFone
 • Giá cước: 79.000đ
 • Data tốc độ cao: 8 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày