Kết quả trúng thưởng chương trình Tiêu dùng liền tay- trúng ngay xế đẹp MobiFone

Mobifone Dịch vụ 23/05/2018

Cập nhật ngay Danh sách trúng thưởng “Tiêu dùng liền tay – trúng ngay xế đẹp” của MobiFone bên dưới. Bạn có thể sẽ có niềm vui bất  ngờ vì mình được thần may mắn gõ cửa. Hàng ngàn thuê bao đã trúng thưởng nên hãy đặt niềm tin.

Kết quả trúng thưởng chương trình Tiêu dùng liền tay- trúng ngay xế đẹp MobiFone

Danh sách trúng thưởng Tiêu dùng liền tay, trúng ngay xế đẹp MobiFone

Danh sách trúng thưởng của chương trình khuyến mãi MobiFone

Giải Kim Cương

Phần thưởng là quà tặng giá trị nhất Ô tô BMW 430i Gran Coupé (Tiền mặt tương đương 2.500.000.000)

 Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
9332407xx 029095835

>> Xem lại cơ cấu giải thưởng của chương trình Tiêu dùng liền tay – trúng ngay xế đẹp để biết cách xác định thuê bao trúng thưởng.

Giải Vàng

Phần thưởng là  1 chiếc SH Mode 125 cc (Tiền mặt tương đương 55.000.000)

Khu vực MobiFone Thuê bao trúng thưởng Mã trúng thưởng
Khu vực 1 09048716xx 008905303
09012885xx 002770211
Khu vực 2 09068629xx 014579357
09373608xx 027630852
09383923xx 024640823
09012015xx 017494924
09030967xx 013330595
09074654xx 018337820
09063816xx 012215463
09383168xx 037032114
09011090xx 001792766
Khu vực 3 09011418xx 038291465
09319989xx 004083049
Khu vực 5 09043553xx 009805826
012163117xx 040013244
Khu vực 6 09034477xx 023029537
Khu vực 7 09319592xx 025052915
Khu vực 8 09034315xx 029149078
09350457xx 031868327
09393838xx 011667603
09320786xx 032754032
Khu vực 9 012265943xx 012117419
09333180xx 020616533
09071691xx 021332467
09329378xx 014979030

Giải Bạc

Phần thưởng cho mỗi thuê bao trúng giải là 1 chiếc điện thoại Samsung J2 Pro (Tiền mặt tương đương 3.290.000đ)

Thuê bao khu vực 1 trúng thưởng: 

Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
09047885xx 016590747 09081895xx 033256232 012033783xx 004125173
09345781xx 040894032 09082228xx 015019422 09349708xx 035987717
09353638xx 014190335 012032443xx 040658364 09033050xx 017355692
09060882xx 038034723 09390201xx 019511012 09030955xx 013595006
09048138xx 035982209 012639939xx 016984901 09388004xx 039874597
09321942xx 025005815 09095148xx 036303239 09030093xx 020598474
09361801xx 003083512 012879749xx 035138494 09328983xx 010733041
09017334xx 031898220 012171642xx 041479112 012680040xx 029004047
09338459xx 042226143 09010755xx 034020808 09067549xx 017838699
09043219xx 043123310 08980888xx 037692898 012839818xx 024923519
09367710xx 015766236 012286726xx 032973052 09033380xx 030602476
012262263xx 039510473 09067663xx 037780562 09030350xx 022078166
09061343xx 025170687 09037884xx 031212744 09014286xx 042494105
09045666xx 014036454 09038647xx 004941567 09084444xx 007220213
08982588xx 032916980 09072582xx 030166911 09092109xx 019194646
09067434xx 022368047 09086265xx 030592800 09037520xx 043392965
09096838xx 001463405 09370938xx 033958269 09087687xx 012867790
09014142xx 006164419 012280359xx 021626802 09375093xx 016126932
012226626xx 037165239 08984782xx 036450640 09382945xx 024035666
09349257xx 019416244 09090580xx 019861245 09315230xx 029193732
09372002xx 025312864 09389823xx 027019213 012133933xx 027307942
09096139xx 029169367 09066390xx 026935179 09036966xx 023938341
09034117xx 036875295 09022291xx 038622635 09361608xx 043224671

Thuê bao khu vực 2 trúng thưởng

Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
09039069xx 013402008 012148616xx 024354181
09333456xx 014337902 012875578xx 041715893
09063518xx 016745439 09331125xx 006023286
09037618xx 013432657 09077009xx 023004091
09086662xx 013692070 09395964xx 006599518
012296405xx 028479894 09092038xx 037583714
09037003xx 013423298 09039215xx 016742215
09388673xx 009145033 09379669xx 002673025
012088447xx 001750836 09353973xx 001215645
012272139xx 014806559 09018115xx 016461610
09387822xx 023849802 09025848xx 022909299
09018033xx 039400682 09376372xx 017713497
09062514xx 003911354 09076666xx 013352293
09092138xx 017433522 09389797xx 028266207
09099613xx 005822219 09327442xx 018378203
09331971xx 026444218 09030625xx 024079937
012280391xx 025368439 09092760xx 022655861
09081518xx 032272302 09021966xx 023533609

Thuê bao khu vực 3 trúng thưởng

Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
09351043xx 038344180 08992081xx 006378923
09350291xx 013001682 012295274xx 012360092
09065048xx 002761383 09058252xx 009250267
08981343xx 934725989 09347259xx 028432728
012122009xx 021584332 012225337xx 010541529
09084186xx 038911785 09059025xx 037918084
09365755xx 004135142 012224473xx 032640781
09051175xx 035849581 09357494xx 000824726
09056346xx 025280591 09052061xx 036888936
09054474xx 006366087 09387374xx 034220021
09380709xx 023960166 09051919xx 004383737
09351246xx 022457803 012088909xx 015727689
09052936xx 029462324

Thuê bao khu vực 4 trúng thưởng

Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
09048075xx 030983385
09061889xx 037354201
09048039xx 002618832

Thuê bao khu vực 5 trúng thưởng

Số điện thoại trúng thưởng Mã trúng thưởng
09025124xx 020147701
09061660xx 027795980
012031606xx 030528020
09365550xx 026971516
09041939xx 041351965
09319821xx 034108894
09341286xx 038332253
093605795xx 021639670
09046680xx 042592156
09032837xx 024933865
09020452xx 014069595
09367213xx 028879388
012041306xx 011312158
09324308xx 006049560
09324124xx 021425268
012873760xx 005967783
012192792xx 021829993

Thuê bao khu vực 6 trúng thưởng 

Số thuê bao trúng thưởng Mã dự thưởng
09059059xx 013809889
012247854xx 029552250
09034448xx 022983281
012059548xx 022236875
09346877xx 022280970

Thuê bao khu vực 7 trúng thưởng

Số thuê bao trúng thưởng Mã dự thưởng
012247336xx 032373328
09378349xx 018056092
09319786xx 000269143
09371602xx 012981556
012088797xx 010073154
012673564xx 020183954
012225063xx 018447124
09357850xx 036230880
09355617xx 024941281
09364344xx 011169611
09051994xx 001706662

Thuê bao trúng thưởng khu vực 8

Số điện thoại trúng thưởng Mã dự thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã dự thưởng Số điện thoại trúng thưởng Mã dự thưởng
0935561444 009050887 09036046xx 036840594 012084805xx 033509952
09327907xx 010356364 09088000xx 012809647 09378084xx 015124671
09317793xx 039127645 012693983xx 026736783 09384508xx 019067615
012896680xx 042428131 012891001xx 036824857 09010763xx 030877603
09396428xx 032326772 09390847xx 009609333 09366683xx 011404230
09072354xx 017786296 09397101xx 029527044 09370636xx 040583491
09055552xx 022685071 012151999xx 011760475 09074850xx 028566586
012050147xx 026316038 012693732xx 002716520 09397424xx 041469757
09078278xx 030541934 09391508xx 021282927 012829395xx 031753153
09370164xx 039729171 09328829xx 006368205 09385356xx 001058971
09085601xx 035098886 012839675xx 006057664 012169085xx 024966137
09398348xx 042061504 012084805xx 033509952 093279079xx 010356364
09088000xx 012809647 09095828xx 026834833 09037209xx 008734582
012241428xx 024409603 09334182xx 008230260 09384494xx 026408119
012844392xx 034826902 09087411xx 012371364 09091519xx 005323505
09316346xx 035933685 012221084xx 035722758 09363911xx 013210829
09372417xx 003732243 09316666xx 004835790 012855137xx 026084287
09378041xx 014981371 012147535xx 026392438 09061039xx 004500126
012842971xx 031647264 012045199xx 027405422 09373797xx 010764857
09067198xx 034824925 09335875xx 019783057 09085531xx 028396198
012138679xx 017339668 09023662xx 003790057 09067602xx 026206190
090814275xx 012824842 09087673xx 040922104 09096746xx 034614793
09093730xx 035994604 012864683xx 022415475 09084250xx 013617806
012677579xx 019787295 09068527xx 008850235 09060789xx 025057962
012184361xx 027133550 012861579xx 015829630 08994580xx 033347292
012648961xx 010275150

 Thuê bao trúng thưởng khu vực 9 

Số điện thoại trúng thưởng Mã dự thưởng
09399104xx 031293340
08991660xx 007351058
012634357xx 007628802
012069156xx 024398055
00243980xx 034165898
09072483xx 008053523

Giải Đồng

Có 2.500 thuê bao trúng thưởng giải đồng. Các thuê bao này sẽ được MobiFone nhắn tin/ gọi điện thông báo và cộng trực tiếp 500.000đ vào tài khoản nhé!

Bạn có thể gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng Mobi để xác nhận mình có nằm trong danh sách trúng thưởng giải đồng không.

>> Gọi ngay số tổng đài MobiFone để biết bạn có nằm trong danh sách trúng thưởng.

Các thuê bao may mắn trúng giải, hệ thống sẽ liên hệ với chủ thuê bao để hướng dẫn cách nhận giải. Giải thưởng của chương trình Tiêu dùng liền tay, trung ngay xế đẹp là những phần thưởng rất giá trị. Nên bạn hãy sắp xếp để nhận giải đúng theo hướng dẫn nhé.

Chúc các bạn may mắn nằm trong danh sách trúng thưởng tiêu dùng liền tay- trúng ngay xế đẹp MobiFone!

» Đừng bỏ lỡ: Các gói cước 3G MobiFone giá rẻ được hàng triệu khách hàng tin dùng