cách yêu cầu gọi lại của Mobi

Cách gửi yêu cầu gọi lại MobiFone cần phải nhớ

Post by: Mobifone Dịch vụ at 08:08 15/08/2016

Yêu cầu gọi lại MobiFone là một trong những giải pháp MobiFone triển khai nhằm giúp các thuê bao hết tiền có thể thực hiện được cuộc gọi mình cần. Khi bạn thực hiện Yêu cầu gọi lại Mobi, hệ thống sẽ gửi 1 tin nhắn đến số điện thoại bạn yêu cầu với thông